Impressum

Realizacja:

internet-connect GmbH, 67547 Worms

Treść:

Osoba odpowiedzialna za treść:

Landkreis Mainz-Bingen
Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. 0 61 32 / 787-0
Adres mailowy Urzędu Powiatowego

Osoba odpowiedzialna: starosta Claus Schick


Wskazówki:

  • Treść oraz layout niniejszej witryny internetowej są chronione prawem autorskim. Z tego względu nie jest dozwolone zwłaszcza gromadzenie przedstawianych na niej materiałów zdjęciowych oraz ich powielanie.
    Korzystanie z pozostałych materiałów jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych. Ich użycie do celów komercyjnych wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej pisemnej zgody władz powiatu Mainz-Bingen.
  • Dane o autorach kolażu zamieszczonego na stronie startowej (od lewej):
    foto 1 i foto 2: Marcus Gloger (Bonn); foto 3: Klaus Baranenko (Worms); foto 4: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; foto 5: Bellaire;
    zdjęcie Urzędu Powiatowego w komputerze mainframe: Georg Dahlhoff (Schwabenheim)


Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Przed dalszym korzystaniem z Internetu masz możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki. W ten sposób określisz, jakie dane będziesz przekazywać w trakcie surfowania. Federalny Urząd Bezpieczeństwa Informatycznego opracował na ten temat szczegółową instrukcję dotyczącą bezpiecznego konfigurowania najczęściej stosowanych przeglądarek internetowych.

Możesz też deaktywować program "Google-Analytics" zastosowany na naszych stronach.

 

Aktualizacja/Odpowiedzialność

Urząd powiatu Mainz-Bingen czyni starania zmierzające do zapewnienia prawidłowości i aktualności wszystkich informacji i danych zawartych na naszej witrynie internetowej. Pomimo to wykluczamy możliwość wzięcia na siebie odpowiedzialności czy gwarancji za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnianych informacji i danych. W żadnym przypadku nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu wykorzystania pozyskanych informacji.

Urząd powiatu Mainz-Bingen zastrzega sobie możliwość dokonywania bez wcześniejszego powiadomienia zmian lub uzupełnień w udostępnianych informacjach czy danych.


Dane osobowe

Dane osobowe są to informacje, których można użyć do tego, by dowiedzieć się szczegółów dotyczących Twojej tożsamości. Do informacji tych zaliczają się: imię i nazwisko, adres, numer telefonu. Nie zaliczają się do nich informacje, których nie można skojarzyć z Twoją tożsamością. Z naszej oferty internetowej możesz korzystać bez potrzeby ujawniania własnej tożsamości.

Wiadomości e-mail są przesyłane do urzędu powiatu Mainz-Bingen bez stosowania dodatkowych technik ich kodowania, dlatego może się zdarzyć, że osoby trzecie uzyskają wgląd w treść informacji podczas ich przekazywania. Dla pewności nie przesyłaj haseł, numerów kart kredytowych czy innych informacji, które chcesz zachować w tajemnicy. W chwili obecnej nie ma możliwości zapewnienia integralności danych.

Jeśli zechcesz zamówić materiały informacyjne czy broszury, poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz innych osobistych informacji. Ich podanie lub niepodanie leży w Twojej gestii.
W związku z uzyskaniem przez Ciebie dostępu do witryny, na naszych serwerach będą gromadzone dane służące do celów statystycznych, które potencjalnie mogą umożliwić zidentyfikowanie Twojej osoby (np. adres IP, data, godzina, oglądane strony). Adres IP nie będzie użyty do identyfikacji użytkownika, nie będą też tworzone profile użytkownika – ani indywidualne, ani opatrzone pseudonimem. Zastrzega się możliwość analizy statystycznej anonimowych zbiorów danych.

 

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, natomiast w zakresie zobowiązującym nas przepisami prawa lub postanowieniem sądu przekażemy Twoje dane organom uprawnionym do zasięgania informacji.


Przekazywanie danych przeznaczonych do publikacji

W przypadku publikowania danych przeznaczonych tak czy inaczej do opublikowania (np. informacji zamieszczanych w broszurach itp.) mogą one być przekazywane przez nas partnerom (osobom trzecim) z myślą o ich możliwie szerokim upowszechnieniu.

 

Stosowanie plików cookie

Na niektórych stronach stosowane są pliki cookie, o czym nie mamy możliwości Cię poinformować. Większość przeglądarek jest ustawiona w taki sposób, że automatycznie akceptują one pliki cookie. Możesz jednak deaktywować funkcję zapisywania plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię w momencie wysyłania takich plików.

 

Ochrona nieletnich

Dzieci oraz osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny przekazywać nam danych osobowych bez zgody rodziców lub osób odpowiedzialnych za ich wychowanie. Nie żądamy przekazywania danych osobowych przez dzieci, nie zbieramy ich ani nie udostępniamy osobom trzecim.


Linki do innych stron

Nasza oferta internetowa zawiera linki do innych stron, jednak nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy stosują się do przepisów o ochronie danych.

 

Analiza zachowań użytkowników / "Google Analytics"

Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics służącej do analizowania aktywności w sieci, wprowadzonej przez firmę Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookie“, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci Twojego komputera i umożliwiają dokonanie analizy sposobu korzystania przez Ciebie z danej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez plik cookie, dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z takiej strony (włącznie z adresem IP) są przekazywane na jeden z serwerów Google w USA, gdzie są gromadzone. Google użyje tych informacji do przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z danej strony, aby tworzyć raporty dotyczące aktywności na stronach przeznaczone dla jej operatorów oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z danej strony oraz Internetu. W miarę potrzeb firma Google będzie też przekazywała takie informacje podmiotom trzecim, o ile będzie do tego zobowiązana przepisami prawa lub jeśli podmioty trzecie będą przetwarzały takie dane na zlecenie Google. Firma Google w żadnym wypadku nie skojarzy Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalowaniu plików cookie dokonując odpowiedniej konfiguracji oprogramowania swojej przeglądarki; wskazujemy jednak na fakt, iż w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł korzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji danej strony. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google danych zebranych na Twój temat w opisany powyżej sposób oraz w podanym powyżej celu.

W każdej chwili możliwe jest cofnięcie ze skutkiem przyszłym zgody na gromadzenie i zapisywanie danych. Mając na uwadze trwającą dyskusję na temat stosowania narzędzi analizujących pełne adresy IP pragniemy poinformować, że niniejsza witryna stosuje usługę Google Analytics z rozszerzeniem„ _anonymizeIp()“, co oznacza, że adresy IP są przetwarzane w postaci skróconej, aby wykluczyć możliwość powiązania ich z konkretnymi osobami.

Pomimo to możesz też "deaktywować usługę "Google-Analytics" ...